W pracy z Klientami dzielę się swoim dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie korporacyjnego doradztwa prawnego, bieżącej obsługi prawnej spółek oraz prowadzeniem negocjacji prawnych i finansowych. Przed założeniem DB77 zarządzałem dużymi działami prawnymi wewnątrz przedsiębiorstw –  polskich i zagranicznych.

Pewnie czuję się także na polu obsługi prawnej projektów finansowanych oraz projektów opartych o dotacje unijne.
Jako dyrektor działów prawnych byłem odpowiedzialny m.in. za:

  • kompleksową koordynację międzynarodowych zespołów prawnych i bieżące wsparcie centrali podmiotów działających na 4 kontynentach,
  • kierowanie zespołem corporate governance and compliance,
  • międzynarodowe wsparcie w negocjacjach m.in. ze związkami zawodowymi nie tylko na terenie Polski ale i w takich krajach, jak Włochy, Francja, Meksyk czy Brazylia.

Jestem także Partnerem w Kancelarii Celińska Kaliński Mikołajczyk sp. p. Łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami sprawia, że świetnie odnajduję się na styku obszarów prawa i gospodarki. Prywatnie pasjonuję się żeglarstwem oraz podróżami motocyklowymi.