POMIARY / AUDYTY

 •       STANDARYZACJA PRACY & VSM

  Obserwacja, analiza i standaryzacja pracy, stworzenie mapy procesów oraz strumienia wartości, określenie poziomu wykorzystania stanowisk oraz ocena potencjału

 • LEAN ASSESSMENT    

  Analiza organizacji pod kątem znajomości i stosowania narzędzi Lean, identyfikacja strat dla wszystkich kroków procesu produkcyjnego, estymacja potencjału oszczędności, audyt logistyczny organizacji

 •     AUDYTY PROCESU

  Rozwój mocy produkcyjnej w ramach programów krytycznych dostawców, Run and Rate, przygotowanie do audytów wg formuły IATF i VDA 6.3

 • DUE DILIGANCE OPERACYJNE    

  Studium systemu zarządzania organizacją, obliczenie i analiza mocy produkcyjnych zakładu, szacowanie źródeł ryzyka operacyjnego przed przejęciem przedsiębiorstwa (wycena finansowa), ocena potencjału wzrostu efektywności procesów możliwych do realizacji po przejęciu

SZKOLENIA

 •     LEAN BASIC

  Pakiet Lean dla osób niemających styczności z Lean, terminologia Lean, podstawowe informacje o systemie Lean, przedstawienie kultury Lean

 • LEAN TOOLBOX    

  Poznaj wszystkie najważniejsze narzędzia Lean, warsztatowe ćwiczenia umiejętności praktycznych w obrębie narzędzi Lean, gra Lean – symulacja linii produkcyjnej

 •     TRAINING WITHIN INDUSTRY

  Jak szybko wprowadzić pracowników do organizacji? Jak szybko osiągnąć efektywność nowego pracownika?

 • PROBLEM SOLVING & ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI    

  Techniki skutecznego rozwiązywania problemów w firmie, praktyczne zastosowanie formularza A3, metodyka i narzędzia zarządzania projektami, zarządzanie zmianą, efektywność „Crossfunction Teams”

PROJEKTY / WDROŻENIA

 •     WZROST EFEKTYWNOŚCI

  Projekt wzrostu efektywności organizacji w ramach głównych procesów przedsiębiorstwa, diagnostyka w projekcie oparta na VSM oraz metodyce Lean Assesment, szkolenia wewnątrz projektu, prace na bazie metodyki A3 problem solving

 • PRZEPŁYW MATERIAŁU    

  Wdrożenie Milkrun i Kanban, planowanie produkcji, ergonomiczne stanowiska robocze, wózki logistyczne i regały przepływowe

 •     PROGRAM KAIZEN & LIGA 5S

  Wdrożenie programu pomysłów pracowniczych, zaszczepienie nawykowego stosowania 5S

 • EXELEAN    

  Najlepsze praktyki Lean, operacyjna doskonałość przemysłu automotive, koncentracja na wynikach, szybki efekt