Przepływ Materiału i Automatyzacja

  • Wdrożenie Milkrun i Kanban
  • Planowanie produkcji
  • Ergonomiczne stanowiska robocze
  • Wózki logistyczne i regały przepływowe

Prawidłowo zorganizowany i zarządzany proces przepływu materiału w organizacji decyduje o sukcesie organizacji. Realizowane przez zespół DB77 Lean badania pokazują, że nieprawidłowe zarządzanie systemem dostawy materiałów oraz komponentów na stanowiska produkcyjne ograniczają czas operacyjny (a zarazem wielkość produkcji) nawet o 20%.

Wykorzystanie dostępnych narzędzi magazynowania i transportu materiałów wspartych automatyzacją sprawiają, że firmy produkcyjne mogą koncentrować się całkowicie na tych krokach procesu produkcyjnego, które dają wartość dodaną wyrobom gotowym.