Program KAIZEN i liga 5S

  • Wdrożenie programu pomysłów pracowniczych
  • Zaszczepienie nawykowego stosowania 5S

Wdrożenie programu pomysłów pracowniczych zgodnie z Toyota Production System oraz nadzorowanie go. Pobudzenie kreatywności pracowników poprzez krótkie szkolenia wprowadzające oraz wypracowanie korzyści na każdym szczeblu organizacji.

Największą stratą w każdej organizacji jest niewykorzystanie potencjału pomysłów jej pracowników. Suma małych pomysłów poprawiających organizacje stanowisk pracy stanowić może dodatkowe od kilku do nawet kilkunastu procent oszczędności. Prawidłowo wdrożony program Kaizen owocuje także wzrostem zaangażowania i lojalności pracowników.

Rywalizacja organizowana w ramach ligi 5S prowadzi do szybkiej poprawy organizacji stanowisk pracy. Utrzymanie standardu 5S w okresie realizowanej ligi 5S owocuje zmianą nawyków na stanowiskach pracy, które pozostają także po zakończeniu rywalizacji w ramach ligi.