LEAN BASIC

  • Pakiet Lean dla osób niemających styczności z Lean
  • Terminologia Lean
  • Podstawowe informacje o systemie Lean
  • Przedstawienie kultury Lean

Znajomość podstaw filozofii oraz terminologii Lean potrzebna jest każdemu we współczesnej organizacji tak produkcyjnej jak i usługowej. Szkolenia Lean Basic realizowane są przez zespół DB77 Lean w dwóch podstawowych formach.

Szkolenia dla pracowników produkcyjnych na stanowisku pracy. Głównym zadaniem tego szkolenia jest zmiana podejścia do ciągłej poprawy oraz zdolność identyfikacji strat w procesie, które mogą być ograniczone.

Drugi format szkoleń Lean Basic to szkolenia dla osób w organizacji, które powinny znać założenia Lean, ale nie są bezpośrednio zaangażowani w jego wdrożenie. Wdrożenie Lean w organizacji dotyczy absolutnie wszystkich pracowników, zatem wszyscy powinni poznać jego założenia.