LEAN Assessment

  • Analiza organizacji i jej potencjałów pod kątem znajomości i stosowania narzędzi Lean
  • Identyfikacja strat oddzielnie dla wszystkich kroków procesu produkcyjnego
  • Estymacja potencjału oszczędności w przypadku ograniczenia wskazanych strat na bazie zastosowania narzędzi Lean
  • Audyt logistyczny organizacji pod względem możliwości ograniczenia poziomu kapitału pracującego.

Skuteczności zastosowania narzędzi Lean nie podważa już nikt. Prawidłowe ich zastosowanie daje ogromne korzyści dla samego przedsiębiorstwa, jego klientów oraz jego właścicieli. Jednakże deklaracja przedstawicieli o stosowaniu narzędzi Lean nie wystarczy, aby spodziewać się spektakularnych rezultatów.

Narzędzia Lean Assessment pozwalają zidentyfikować, jaki jest obecny poziom zrozumienia oraz adaptacji kultury i narzędzi Lean. Dodatkowo pozwalają one estymować czas wdrożenia narzędzi Lean oraz szacować korzyści ekonomiczne z ich wdrożenia.