Gra Lean – Lean4you

Gra przygotowuje uczestników do efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, co daje wymierne efekty podczas zespołowego rozwiązywania problemów występujących…

Czytaj więcej

LEAN TOOLBOX

  • Poznaj wszystkie najważniejsze narzędzia Lean
  • Warsztatowe ćwiczenia umiejętności praktycznych w obrębie narzędzi Lean
  • Gra Lean – symulacja linii produkcyjnej

W Toolbox DB77 Lean  można znaleźć wszystkie stosowane w praktyce narzędzia Lean Manufacturing.  Zaczynamy od fundamentów jakim jest filozofia Lean i budujemy jak domek wszystkie elementy systemu.

Nie ma idealnego zestawu narzędzi Lean oraz zawsze skutecznej metody wdrażania tych narzędzi, jednakże zrozumienie większej ilości narzędzi pozwala firmie wdrożyć ich świadomy zestaw.

Lean nie jest teorią oderwaną od praktyki, dlatego właśnie szkolenia DB77 są pełne przykładów praktycznych zastosowań oraz warsztatów szkoleniowych.

Jedną z bardziej skutecznych metod nauki narzędzi Lean jest gra symulacyjna linii produkcyjnych. Ćwiczenie to pozwala przećwiczyć zdobytą wiedzę i jednocześnie nabrać zaufania do systemu Lean.