Balansowanie linii

Jak osiągnąć efekt wydajniejszej pracy linii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji? Żeby praca była wydajniejsza, z pewnością trzeba zainwestować. Jeśli…

Czytaj więcej

Efektywność XXI wieku

Firmy dostrzegają konieczność redukcji kosztu wytworzenia produktu na rzecz zyskania przewagi konkurencyjnej. Jest to realizowane za pomocą automatyzacji, robotyzacji, lecz…

Czytaj więcej

Budżety, KPI

Mówi się, że światem rządzi rzetelna informacja i dostęp do niej. Jeśli spojrzymy na przedsiębiorstwo z tej perspektywy, zrozumiemy, jak…

Czytaj więcej

WZROST EFEKTYWNOŚCI

  • Projekt wzrostu efektywności organizacji w ramach głównych procesów przedsiębiorstwa
  • Diagnostyka w projekcie oparta na mapie strumienia wartości oraz metodyce Lean Assesment
  • Szkolenia wewnątrz projektu (dopasowane do potrzeb)
  • Prace na bazie metodyki A3 problem solving – stałe raportowanie postępów prac
  • Rezultaty rozliczone na bazie poprawy wyniku finansowego

Systematyczne poszukiwanie efektywności procesów realizowanych w organizacjach jest w obecnych czasach niezbędnym elementem pracy każdej organizacji. Silna konkurencja oraz zmienność rynku wymaga od firm wzrostu elastyczności, redukcji strat oraz dalszych oszczędności.

DB77 ma doświadczenia w realizacji projektów obejmujących szybką diagnozę organizacji, a następnie dobór i wdrożenie właściwych narzędzi poprawy efektywności.

Naszym celem nie jest pisanie raportów, jesteśmy dumni z sukcesów we wdrażanych projektach.