EXELEAN

  • Najlepsze praktyki Lean
  • Operacyjna doskonałość przemysłu automotive
  • Koncentracja na wynikach
  • Szybki efekt

Autorski projekt Zespołu DB77 Lean, który sprawia, że połącznie narzędzi Lean i najlepszych praktyk, wypracowanych przez producentów samochodów w okresie ostatnich 100 lat, stają się dostępne na wyciagnięcie ręki.

Każdy proces w organizacji powinien podlegać stałemu rozwojowi i poprawie. Zasada ta dotyczy także samego procesu poprawy efektywności. Wiele lat doświadczeń zaowocowało wypracowaniem optymalnego podejścia do połączenia narzędzi doskonałości operacyjnej, z której słynie automotive (operational excellence) oraz narzędzi Lean.

Model pracy Exelean pozwala, koncentrując się na wybranych KPI, szybko i efektywnie wdrożyć zmianę w organizacji gwarantującą poprawę efektywności oraz wyniku finansowego.

Exelean sprawia, że doskonałość operacyjna przestaje być już dobrem luksusowym wielkich firm.