exelean

EXELEAN to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwami XXI wieku

autorski, unikatowy system, bazujący na filozofii Lean Management – służący analizie przedsiębiorstwa i będący wsparciem przy wdrażaniu optymalizacji w wielu obszarach jego działania. Jego modułowa budowa zapewnia elestyczność i sprawia, że jest to system dostępny  dla niemalże każdego przedsiębiorstwa. Exelean wyróżnia błyskawiczna diagnostyka obszarów organizacji które wymagają wsparcia. Jest to narzędzie wspierające procesy zarządcze dzięki wbudowanej siatce KPI  (mierników) pokazujących rezultat przeprowadzanych działań, które można łatwo przełożyć na wynik finansowy. Metoda poparta zintegrowanym systemem szkoleniowym.

serdecznie polecam Piotr Wiśniewski

Piotr Wiśniewski

Dyrektor Zarządzający , DB77 Consulting

EXELEAN BASIC

Bazowa wersja ExeLean, polegająca na ogólnej analizie przedsiębiorstwa (lub jego wybranego obszaru). Na jej podstawie przygotowywana jest rekomendacja dotycząca obszarów, które powinny być poddane dalszej analizie i ewentualnym usprawnieniom. Po zakończeniu tego etapu podejmowana jest decyzja co do  ewentualnych dalszych kroków. Analiza zazwyczaj przebiega w przeciągu kilku dni – w zależności od wielkości zakładu i ilości analizowanych obszarów.

EXELEAN CLASSIC

ExeLean Classic to typowa wersja produktu ExeLean. Podobnie jak produkt w wersji bazowej składa się z analizy wybranego obszaru (lub obszarów) ale dodatkowo w ramach tego pakietu oferujemy podstawowy pakiet szkoleń jako bazę teoretyczną dla dalszych działań w ramach zespołów projektowych. Ponadto, podsumowaniem prac w projekcie są szczegółowe rekomendacje dotyczące zakresu  prac, narzędzi jakie powinny zostać zastosowane oraz oczekiwanych rezultatów.

EXELEAN PROEXPERT

Ten wariant produktu stworzony został z myślą o dużych projektach optymalizacyjnych. Jego bazą jest szeroko zakrojony pakiet szkoleń teoretyczno-praktycznych będących fundamentem dalszych prac. W tym wariancie przeprowadzamy naszych klientów przez proces zmiany i nadzorujemy jego przebieg. Aby działania zakończyły się sukcesem, konieczne jest pełne zaangażowanie pracowników klienta. Dlatego prace realizowane są przez dedykowany Zespół Projektowy i Grupy Zadaniowe, które to nadzorowane są przez Komitet Sterujący w skład którego wchodzi m.in. najwyższe kierownictwo firmy. Zespoły realizują prace bazując na narzędzia lean manufacturing pod nadzorem zespołu Ekspertów DB77 Consulting.

EXELEAN ULTIMATE

ExeLean Ultimate zakłada rozszerzenia działań operacyjnych o wsparcie strategiczne i organizacyjne. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zmaksymalizować zakres świadczonych usług i rozszerzyć je do zakresu oczekiwanego przez klienta w niemalże każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. ExeLean  Ultimate to program dedykowany dla klientów którym nie są obce rozwiązania i filozofia Lean i posiadają już podstawy dla tego typu rozwiązań.

EXELEAN CUSTOMIZED

ExeLean nie jest zamkniętym, schematycznym produktem. Dzięki swej elastyczności może zostać zastosowany w niemalże każdym przedsiębiorstwie w wielu obszarach. Jeżeli żaden ze standardowych wariantów ExeLean nie spełnia w 100% oczekiwań naszych klientów, może on zostać dowolnie skonfigurowany i uszyty  na miarę pojawiającej się potrzeby.

JAK PRACUJEMY ?

 

 

 

WDROŻENIE ROZBITE JEST NA ETAPY

 

 

 

ETAP-0

DIAGNOZA

OFERTA

SZKOLENIA

 

 

ETAP-1

 

 

BUDOWANIE ZESPOŁU ZMIANY

DZIAŁANIA PILOTAŻOWE

PRACA ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

ROZLICZENIE PROJEKTU

 

 

ETAP-2

 

 

ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY