Postój na czerwonym!

Na co dzień czerpiemy korzyści z zarządzania wizualnego, dlaczego więc tak rzadko spotykamy je w przedsiębiorstwach? Aby przyniosło ono korzyści,…

Czytaj więcej

Standaryzacja pracy i mapa strumienia wartości

  • Obserwacja, analiza i standaryzacja pracy
  • Stworzenie mapy procesów oraz strumienia wartości
  • Określenie poziomu wykorzystania stanowisk oraz ocena potencjału

Podstawą każdego działania nastawionego na wzrost efektywności produkcji, ocenę wydajności pracowników i linii czy wreszcie planowania produkcji jest wyznaczenie standardu pracy. Dopiero ustalenie standardowych czynności oraz czasów, w których powinny być one realizowane, pozwoli zrealizować miarodajne pomiary efektywności procesów.

Mapa strumienia wartości (VSM) pozwala na wyznaczenie czasu niezbędnego dla realizacji procesu produkcyjnego oraz ocenić potrzebny poziom zapasów

Całość pomiarów przepływów pozwala określić poziom wykorzystania poszczególnych stanowisk w procesie produkcyjnym. Wyznaczyć zatory oraz możliwości ich rozblokowania. Możliwe staje się wyznaczenie potencjału produkcyjnego dla analizowanego zakładu bądź jego fragmentów.