Due Diligance Operacyjne

  • Studium systemu zarządzania organizacją (w tym produkcją)
  • Obliczenie i analiza mocy produkcyjnych zakładu
  • Identyfikacja oraz szacowania źródeł ryzyka operacyjnego przed przejęciem przedsiębiorstwa (wycena finansowa)
  • Ocena potencjału wzrostu efektywności procesów możliwych do realizacji po przejęciu
  • Opiniowanie programów rozwojowych na zlecenie inwestorów oraz instytucji finansowych

Proces przejmowania zakładów produkcyjnych zawsze realizowany jest na bazie założeń opisanych w business planie i często podlega ocenie finansowego Due Diligance. Jednakże praca zespołów finansowych nie obejmuje analizy zasadności i realności założeń tych prognoz. Rolą operacyjnego Due Diligance jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy założenia zakładane w wycenie przedsiębiorstwa są prawdziwe i realne. Analizujemy zarówno poziom możliwych przychodów i kosztów jak i koniecznych wydatków inwestycyjnych.