Training Within Industry

  • Jak szybko wprowadzić pracowników do organizacji?
  • Jak szybko osiągnąć efektywność nowego pracownika?

TWI – czyli szkolenie 4 modułów mówiących o tym, jak skutecznie szkolić pracowników, nie zapominając przy tym o właściwej budowie relacji pracowniczych i zapewnieniu bezpieczeństwa pracy. TWI czyli LEAN z “ludzką twarzą” jako powrót do korzeni skutecznego wypracowania i utrzymania przyjętego standardu.

Narzędzia TWI rozwinięte zostały głównie w czasie konfliktów zbrojnych, kiedy to fabryki cywilne, niemalże w takcie jednej nocy, musiały przestawić swoją produkcję na produkcję zbrojną, często głównie realizowaną rękoma kobiet.

Dziś TWI jest szczególnie istotnym narzędziem ze względu na rosnącą rotację pracowników na stanowiskach pracy. Szybkie wdrożenie pracowników na stanowisku pracy decydować może o rentowności całego przedsięwzięcia.