Najlepsze praktyki Lean, operacyjna doskonałość przemysłu automotive, koncentracja na wynikach, szybki efekt

Wdrożenie Milkrun i Kanban, planowanie produkcji, ergonomiczne stanowiska robocze, wózki logistyczne i regały przepływowe

Projekt wzrostu efektywności organizacji w ramach głównych procesów przedsiębiorstwa, diagnostyka w projekcie oparta na VSM oraz metodyce Lean Assesment, szkolenia wewnątrz projektu, prace na bazie metodyki A3 problem solving