Wdrożenie programu pomysłów pracowniczych, zaszczepienie nawykowego stosowania 5S