Process Infographic Post Type

Najlepsze praktyki Lean, operacyjna doskonałość przemysłu automotive, koncentracja na wynikach, szybki efekt

Wdrożenie Milkrun i Kanban, planowanie produkcji, ergonomiczne stanowiska robocze, wózki logistyczne i regały przepływowe

Projekt wzrostu efektywności organizacji w ramach głównych procesów przedsiębiorstwa, diagnostyka w projekcie oparta na VSM oraz metodyce Lean Assesment, szkolenia wewnątrz projektu, prace na bazie metodyki A3 problem solving

Techniki skutecznego rozwiązywania problemów w firmie, praktyczne zastosowanie formularza A3, metodyka i narzędzia zarządzania projektami, zarządzanie zmianą, efektywność „Crossfunction Teams”

Poznaj wszystkie najważniejsze narzędzia Lean, warsztatowe ćwiczenia umiejętności praktycznych w obrębie narzędzi Lean, gra Lean – symulacja linii produkcyjnej

Pakiet Lean dla osób niemających styczności z Lean, terminologia Lean, podstawowe informacje o systemie Lean, przedstawienie kultury Lean

Studium systemu zarządzania organizacją, obliczenie i analiza mocy produkcyjnych zakładu, szacowanie źródeł ryzyka operacyjnego przed przejęciem przedsiębiorstwa (wycena finansowa), ocena potencjału wzrostu efektywności procesów możliwych do realizacji po przejęciu

Rozwój mocy produkcyjnej w ramach programów krytycznych dostawców, Run and Rate, przygotowanie do audytów wg formuły IATF i VDA 6.3