Techniki skutecznego rozwiązywania problemów w firmie, praktyczne zastosowanie formularza A3, metodyka i narzędzia zarządzania projektami, zarządzanie zmianą, efektywność „Crossfunction Teams”