Rozwój mocy produkcyjnej w ramach programów krytycznych dostawców, Run and Rate, przygotowanie do audytów wg formuły IATF i VDA 6.3