Najlepsze praktyki Lean, operacyjna doskonałość przemysłu automotive, koncentracja na wynikach, szybki efekt