Studium systemu zarządzania organizacją, obliczenie i analiza mocy produkcyjnych zakładu, szacowanie źródeł ryzyka operacyjnego przed przejęciem przedsiębiorstwa (wycena finansowa), ocena potencjału wzrostu efektywności procesów możliwych do realizacji po przejęciu