Techniki skutecznego rozwiązywania problemów w firmie, praktyczne zastosowanie formularza A3, metodyka i narzędzia zarządzania projektami, zarządzanie zmianą, efektywność „Crossfunction Teams”

Poznaj wszystkie najważniejsze narzędzia Lean, warsztatowe ćwiczenia umiejętności praktycznych w obrębie narzędzi Lean, gra Lean – symulacja linii produkcyjnej

Pakiet Lean dla osób niemających styczności z Lean, terminologia Lean, podstawowe informacje o systemie Lean, przedstawienie kultury Lean