Obserwacja, analiza i standaryzacja pracy, stworzenie mapy procesów oraz strumienia wartości, określenie poziomu wykorzystania stanowisk oraz ocena potencjału