Analiza organizacji pod kątem znajomości i stosowania narzędzi Lean, identyfikacja strat dla wszystkich kroków procesu produkcyjnego, estymacja potencjału oszczędności, audyt logistyczny organizacji