TWI – Training Within Industry

TWI (Training Within Industry) to program zainicjowany przez Departament Obrony USA, celem utrzymania wysiłku na rzecz zbrojeń podczas I i II Wojny Światowej. Wcielono ogromną rzeszę mężczyzn do armii. Ich miejsce w fabrykach musiały zająć kobiety, urzędnicy i bezrobotni – ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z produkcją.

Balansowanie linii

Jak osiągnąć efekt wydajniejszej pracy linii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji? Żeby praca była wydajniejsza, z pewnością trzeba zainwestować. Jeśli chcielibyśmy zredukować koszty, to odbiłoby się to negatywnie na wydajności pracy. Czy aby na pewno?