Optymalizacja Magazynu: Klucz do Skuteczności w Branży Meblarskiej

W dynamicznym świecie przemysłu meblarskiego, skuteczne zarządzanie magazynem stanowi kluczowy czynnik wpływający na konkurencyjność i efektywność operacyjną firmy. Poniżej opisujemy jeden z najciekawszych bisuness case z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez z jednego czołowych producentów mebli w Polsce, w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy procesów realizowanych w obrębie magazynu…

Mapowanie procesów – krok po kroku

Najlepsze praktyki biznesowe nakazują aby wszystkie procesy przebiegające w przedsiębiorstwie były ustandaryzowane i przewidywalne dzięki czemu możliwe jest zbudowanie przejrzystego systemu zarządzania i metodyki podejmowania decyzji. Dobrze opisane procesu pozwalają na każdym kroku zidentyfikować osobę decyzyjną, niezbędne zasoby, informacje wejściowe oraz oczekiwany efekt na wyjściu z każdego procesu. Jeżeli w twojej firmie znane jest podejście…

Najczęstsze błędy wdrożenia OEE

Powszechnie spotykanym narzędziem w zakładach produkcyjnych, zwłaszcza przy produkcji wielkoseryjnej, jest Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE – Overall Equipment Effectiveness). W tym jednym wskaźniku zaszyte są najważniejsze podrzędne wskaźniki: Dostępność – wyrażana jako stosunek czasu rzeczywiście poświęconego na wykonanie danego zadania do planowanego czasu Wydajność – definiowane jako procent realizacji zaplanowanej prędkości linii Jakość – wyrażana…

5 wyników, których możesz oczekiwać wdrażając Lean Management w magazynie

Istnieją co najmniej 3 elementy krytyczne, które pozwalają obniżyć koszty i zwiększyć poziom usług w magazynie: Ciasne i niezbędne procesy magazynowania. Jakie metryki magazynowe posiadasz, aby pomóc Ci określić, czy Twoje procesy przebiegają dobrze, czy nie. Twoja lokalizacja magazynu jest optymalna, aby spełnić zobowiązania dotyczące poziomu usług. Te razem pomogą zmniejszyć koszty w magazynie.  Mniej odpadów…

Roboty współpracujące

Roboty współpracujące to intensywnie rosnący segment robotyki przemysłowej. Według opracowania Loup Ventures do 2025 roku to właśnie roboty współpracujące będą stanowić 1/3 dostarczanych globalnie robotów.  Czym są roboty współpracujące?  Roboty współpracujące – w branży zwane cobotami – to mniejsze jednostki, które mają pracować w bezpośredniej interakcji z ludźmi. W związku z mniejszymi prędkościami pracy, gabarytami i osłonami przeciwkolizyjnymi nie wymagają wydzielenia…

Automatyzujemy przyszłość

Żyjemy w czasach, gdy nie ma znaczenia, co masz tylko to, czego potrzebuje klient. Najszybciej rozwijające się firmy koncentrują się na tych obszarach kompetencji, które przynoszą klientom największą wartość dodaną. Wszystkie te działania, które nie są związane z główną przewagą konkurencyjną, realizowane są przez kontrahentów. Dziś praca jest masowo wykonywana przez roboty, jednak nie musisz…