Marnotrawstwo – siódmy grzech główny

Zbędnym przetwarzaniem należy nazywać te procesy oraz operacje, których wykonanie nie jest konieczne. Jeśli wprowadzimy zmiany w procesach, mogą one stanowić podwaliny eliminacji przeprowadzania poszczególnych procesów, które są zbędne. W tym celu konieczne jest uświadomienie pracowników o wprowadzonych zmianach i przekazanie instrukcji, jak daną czynność wykonać. Przyczyną tego typu marnotrawstwa mogą być między innymi źle…

Mapowanie procesów – krok po kroku

Najlepsze praktyki biznesowe nakazują aby wszystkie procesy przebiegające w przedsiębiorstwie były ustandaryzowane i przewidywalne dzięki czemu możliwe jest zbudowanie przejrzystego systemu zarządzania i metodyki podejmowania decyzji. Dobrze opisane procesu pozwalają na każdym kroku zidentyfikować osobę decyzyjną, niezbędne zasoby, informacje wejściowe oraz oczekiwany efekt na wyjściu z każdego procesu. Jeżeli w twojej firmie znane jest podejście…

Najczęstsze błędy wdrożenia OEE

Powszechnie spotykanym narzędziem w zakładach produkcyjnych, zwłaszcza przy produkcji wielkoseryjnej, jest Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE – Overall Equipment Effectiveness). W tym jednym wskaźniku zaszyte są najważniejsze podrzędne wskaźniki: Dostępność – wyrażana jako stosunek czasu rzeczywiście poświęconego na wykonanie danego zadania do planowanego czasu Wydajność – definiowane jako procent realizacji zaplanowanej prędkości linii Jakość – wyrażana…

Automatyzujemy przyszłość

Żyjemy w czasach, gdy nie ma znaczenia, co masz tylko to, czego potrzebuje klient. Najszybciej rozwijające się firmy koncentrują się na tych obszarach kompetencji, które przynoszą klientom największą wartość dodaną. Wszystkie te działania, które nie są związane z główną przewagą konkurencyjną, realizowane są przez kontrahentów. Dziś praca jest masowo wykonywana przez roboty, jednak nie musisz…

Najlepsze praktyki automotive w Hutnictwie

Stan hutnictwa w Polsce Rok 2017 był rokiem poprawy koniunktury. Produkcja stali surowej w Polsce wzrosła aż o 15% w porównaniu do roku 2016, co jest równe 10,3 mln wyprodukowanego materiału w polskich hutach. Stabilnie rosnący eksport, popyt konsumpcyjny oraz zwiększające się zapotrzebowanie na dobra typowo inwestycyjne przyczyniły się do bardzo dobrego wyniku polskiej produkcji…