Marnotrawstwo – siódmy grzech główny

Zbędnym przetwarzaniem należy nazywać te procesy oraz operacje, których wykonanie nie jest konieczne. Jeśli wprowadzimy zmiany w procesach, mogą one stanowić podwaliny eliminacji przeprowadzania poszczególnych procesów, które są zbędne. W tym celu konieczne jest uświadomienie pracowników o wprowadzonych zmianach i przekazanie instrukcji, jak daną czynność wykonać. Przyczyną tego typu marnotrawstwa mogą być między innymi źle…

Naprawy i Braki – szósty grzech główny

Naprawy i braki, to marnotrawstwo związane są z produkcją wadliwych wyrobów, niewłaściwymi dostawami, jak również przekazem złych informacji czy błędnej dokumentacji. Naprawy wadliwie wykonanych produktów absorbują czas pracowników na dodatkowe działania oraz są powodem występowania wysokich kosztów kontroli, nie dodając przy tym wartości dla klienta. Ponadto wymuszają na przedsiębiorstwie reakcję na reklamacje towarów od klientów.…

Zbędny ruch – piąty grzech główny

Marnotrawstwo, jakim jest zbędny ruch, wynika z błędnej organizacji stanowiska pracy, w skutek czego pracownik porusza się częściej, niż jest to potrzebne. Może to prowadzić do występowania wypadków spowodowanych, np. przeciążeniem fizycznym. Inaczej, zbędny ruch można traktować jako stratę czasu związaną z przełożeniem materiałów i części z jednego miejsca na drugie. W szerokim znaczeniu strata…

Zbędny transport – czwarty grzech główny

Z reguły im więcej produkowanych towarów, tym większy zapas, a co za tym idzie – dłużej trwa transport. Zbędny transport polega na przenoszeniu wyrobów, półwyrobów i materiałów częściej niż jest to wymagane. Ten rodzaj marnotrawstwa występuje szczególnie na skutek nadmiernego, przestrzennego oddalenia od siebie kolejnych etapów procesów produkcyjnych, w związku z czym angażowane są środki…

Oczekiwanie – trzeci grzech główny

Termin „oczekiwanie” odnosi się zarówno ludzi, jak i maszyn. Może być spowodowany na przykład opóźnieniem transportu, awarią maszyny oraz za szybką lub za wolną pracą operatorów. Inaczej mówiąc marnotrawstwo, jakim jest oczekiwanie, wiąże się z wydłużonym okresem bezczynności ludzi, maszyn lub materiałów, pomiędzy poszczególnymi procesami, co skutkuje wydłużeniem czasu procesu produkcji oraz niedotrzymywaniem terminów dostaw.…

Zapasy – drugi grzech główny

Główną przyczyną powstania marnotrawstwa, jakim są zapasy, jest nadprodukcja. Zapasy to nadmierne gromadzenie wyrobów gotowych, towarów, elementów, materiałów lub surowców robót w toku, które gromadzone są podczas procesu produkcji, co powoduje znaczny wzrost kosztów składowania. W przypadku niektórych towarów, podczas wydłużonego okresu magazynowania, mogą wystąpić uszkodzenia i wady w materiale, bądź przeoczenia terminów przydatności. Często…

Nadprodukcja – pierwszy grzech główny

Marnotrawstwo, jakim jest nadprodukcja, jest następstwem metod produkcji masowej i długich serii. Polega na produkcji większych ilości niż są wymagane, czasem zbyt wcześnie, czego efektem może być wyprzedzanie terminów zamówień. Ten typ straty powoduje wzrost całkowitych kosztów wytwarzania, ponieważ zajmowana jest dodatkowa przestrzeń do przechowywania nadwyżkowych zapasów jak i wykonywany jest nadplanowy transport tych wyrobów.…

5 głównych zasad Lean

Lean zrodził się z praktyk produkcyjnych, ale w ostatnim czasie zmienił się świat pracy i zarządzania wiedzą. Zachęca do ciągłego doskonalenia i opiera się na fundamentalnej idei szacunku dla ludzi. Womack i Jones zdefiniowali pięć zasad Lean manufacturing w swojej książce „Maszyna, która zmieniła świat”. Pięć zasad jest uważanych za przepis na poprawę wydajności miejsca…

6 wskazówek przygotowania do VSM

W tym wpisie przedstawię kilka wskazówek jak skutecznie przygotować się do VSM. Wskazówka 1. Stwórz zespół – nie pracuj sam Zespół 7 – 10 osób pełniących różne funkcje w organizacji. Świeże spojrzenie na procesy – bezcenne. Kogo potrzebujesz: Lean Expert Menadżer strumienia wartości Kierownik obszaru (brygadzista, mistrz) Pracownicy mapowanych procesów (2-3 osoby) Jakość, Logistyka Utrzymanie…