Studium systemu zarządzania organizacją, obliczenie i analiza mocy produkcyjnych zakładu, szacowanie źródeł ryzyka operacyjnego przed przejęciem przedsiębiorstwa (wycena finansowa), ocena potencjału wzrostu efektywności procesów możliwych do realizacji po przejęciu

Rozwój mocy produkcyjnej w ramach programów krytycznych dostawców, Run and Rate, przygotowanie do audytów wg formuły IATF i VDA 6.3

Analiza organizacji pod kątem znajomości i stosowania narzędzi Lean, identyfikacja strat dla wszystkich kroków procesu produkcyjnego, estymacja potencjału oszczędności, audyt logistyczny organizacji

Obserwacja, analiza i standaryzacja pracy, stworzenie mapy procesów oraz strumienia wartości, określenie poziomu wykorzystania stanowisk oraz ocena potencjału