5 wskaźników jakości produkcji, które naprawdę mają znaczenie

Co zostało zmierzone, zostanie zrobione. To może być stary frazes, ale jest prawdziwy dla jednostek produkcyjnych. Tylko zbieranie odpowiednich danych w firmie, pozwoli podejmować odpowiednie działania. Przeanalizujmy skrajne sytuacje. Renoma wysokiego poziomu jakości sprawia, że firma jest postrzegana lepiej na tle konkurencji. Klient czuje się bezpieczniej z takim dostawcą i nie musi mu poświęcać zbyt…

Automatyzujemy przyszłość

Żyjemy w czasach, gdy nie ma znaczenia, co masz tylko to, czego potrzebuje klient. Najszybciej rozwijające się firmy koncentrują się na tych obszarach kompetencji, które przynoszą klientom największą wartość dodaną. Wszystkie te działania, które nie są związane z główną przewagą konkurencyjną, realizowane są przez kontrahentów. Dziś praca jest masowo wykonywana przez roboty, jednak nie musisz…

Najlepsze praktyki automotive w Hutnictwie

Stan hutnictwa w Polsce Rok 2017 był rokiem poprawy koniunktury. Produkcja stali surowej w Polsce wzrosła aż o 15% w porównaniu do roku 2016, co jest równe 10,3 mln wyprodukowanego materiału w polskich hutach. Stabilnie rosnący eksport, popyt konsumpcyjny oraz zwiększające się zapotrzebowanie na dobra typowo inwestycyjne przyczyniły się do bardzo dobrego wyniku polskiej produkcji…